Large stock 24/7 service
Image is not available

Deliveries from large stock, 365 days a year

Slider

Disclaimer

Deze disclaimer bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van deze website. Deze website wordt beheerd door Cebo [Holland/International] B.V, gevestigd aan de Westerduinweg 1, 1976 BV IJmuiden, Nederland (“Cebo”).

Het samenstellen van de informatie op deze website is gebeurd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, maar de getoonde informatie deze website is uitsluitend informatief bedoeld. U kunt aan de getoonde informatie op deze website geen rechten ontlenen. Cebo behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de website en de disclaimer zonder hier vooraf een aankondiging van te doen.

Voor schade of nadeel als gevolg van onvolledigheden en onjuistheden met betrekking tot de informatie op deze website, en/of voortvloeiende uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van deze website, uw gebruik van informatie op deze website, of uit het gebruik van andere websites die u bezoekt met behulp van links op deze website draagt Cebo op geen enkele wijze enige verantwoordelijkheid en aanvaardt Cebo geen enkele aansprakelijkheid, op welke grondslag dan ook, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde (van leidinggevenden) van Cebo.

Cebo en/of haar licentiegevers zijn uitsluitend rechthebbende(n) op alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten rustende op (de inhoud van) deze website. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cebo (de inhoud van) deze website te verveelvoudigen en/of openbaar te maken anders dan strikt noodzakelijk is voor het gebruik van deze website in overeenstemming met deze disclaimer.

 

 

Neem contact met ons op voor meer informatie Contact ons

Cebo International